KLACHTENREGELING

KLACHTENREGELING FYSIOTHERAPIE OOIJ

U mag er vanuit gaan dat de fysiotherapeuten bij Fysiotherapie Ooij het beste met u voor hebben. Zij zullen u dan ook altijd zo goed mogelijk proberen te behandelen. Heeft u toch een klacht over Fysiotherapie Ooij of over een van de therapeuten? Dan is het goed om ons hierover te informeren.

Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen hebben wij twee klachtenfunctionarissen: Jurgen Emsbroek en Mark Veenink. U kunt 1 van hen benaderen om uw klacht in te dienen. Een van hen (of beide) zal met u over uw klacht in gesprek gaan om samen tot een oplossing te komen. U kunt uw klacht ook schriftelijk bij ons indienen, zowel per brief als via de e-mail (het e-mail adres staat elders op de website vermeld).

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij:

  • Klachtencommissie KNGF (Secretaris Klachtencommissie KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort. Telefoonnummer (033) 467 29 00);
  • Commissie van Toezicht KNGF (Postbus 248, 3800 AE Amersfoort. Telefoonnummer (033) 467 29 00);
  • Regionaal Tuchtcollege (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Telefoonnummer (038) 428 94 11).