SAMENWERKING

Voor optimale zorg

SAMENWERKING MET VERWIJZERS

Om zorg optimaal te kunnen leveren is samenwerking vaak noodzakelijk. Op die manier sluit zorg beter op elkaar aan en kunnen de verschillende disciplines van elkaar profiteren. Wij werken nauw samen met alle huisartsen uit de regio en met de Nijmeegse ziekenhuizen. Indien u verwezen bent voor fysiotherapie of het advies heeft gekregen om meer te gaan bewegen, kunt u in bijna alle gevallen bij ons terecht. Omdat geen verwijzing nodig is om naar een fysiotherapeut te gaan beoordelen wij zorgvuldig of wij de aangewezen professional zijn voor behandeling of dat doorverwijzing naar een arts of andere discipline gewenst is.

MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING

Bij sommige gezondheidsproblemen is men het meest gebaat bij behandeling door meerdere disciplines. Dit betekent dat er bij een gezondheidsprobleem een behandelplan wordt opgesteld waarbij meerdere disciplines betrokken zijn, bijvoorbeeld een fysiotherapeut en een diëtiste of logopediste.

Wij hebben een samenwerkingsverband met diëtiste Edith van Etteger (www.dietistenpraktijk-eve.nl) en logopediste Alda van der Boorn (www.logopedie-vandenboorn.nl)

Het inschakelen van een andere discipline bespreken we altijd eerst met jou.